Καρτέλα προϊόντος

1100300044


SURROUND WP CROP PROTECTANTkaolin
βρέξιμη σκόνη
Σάκκος 2 κιλών (ανά 6)
Σάκος 12,5 κιλών

Δείτε το webinar που πραγματοποιήθηκε 27 Μαΐου 2020Καλλιέργειες: Αμπέλι, Αμυγδαλιά, Αχλαδιά, Βαμβάκι, Βερικοκιά, Ελιά, Καρυδιά, Κερασιά, Μηλιά, Ροδακινιά, Τομάτα υπαίθρου, Φιστικιά, Τριανταφυλλιά θερμοκηπίου, Αβοκάντο

ετικέτα έγκριση τροποποίηση τροποποίηση τροποποίηση Τροποποίηση Φυλλάδιο Surround_Crop_Protectant_αχλαδιά_2.2019 Φυλλάδιο Surround Crop Protectant ελιά 3.2019 3ετή πειραματική μελέτη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης της Ελιάς Περιληπτικά η μελέτη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης της Ελιάς δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»