Καρτέλα προϊόντος

1100300044


SURROUND WP CROP PROTECTANTkaolin
βρέξιμη σκόνη


Συσκευασίες: Σάκκος 2 κιλών, Σάκος 12,5 κιλών


Δείτε το webinar που πραγματοποιήθηκε 27 Μαίου 2020

Οδηγίες Surround για σωστή διάλυση & ομοιόμορφη εφαρμογή


Καλλιέργειες: Αμπέλι, Αμυγδαλιά, Αχλαδιά, Βαμβάκι, Βερικοκιά, Ελιά, Καρυδιά, Κερασιά, Μηλιά, Ροδακινιά, Τομάτα υπαίθρου, Φιστικιά, Τομάτα θερμοκηπίου, Αβοκάντο, Ροδιά, Συκιά

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 11.2016 Τροποποίηση 06.2018 Τροποποίηση 03.2019 Τροποποίηση 11.2019 Τροποποίηση 09.2020 Τροποποίηση 11.2020 Τροποποίηση 08.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Surround_Crop_Protectant_αχλαδιά_2.2019 Φυλλάδιο Surround Crop Protectant ελιά 3.2019 3ετή πειραματική μελέτη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης της Ελιάς Περιληπτικά η μελέτη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης της Ελιάς Φυλλάδιο Surround αμπέλι 06.2023 Οδηγίες Surround για σωστή διάλυση & ομοιόμορφη εφαρμογήΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.