Καρτέλα προϊόντος

1200100112


PERLKAλίπασμα ασβεστούχου κυαναμίδης N: 19,8%
κοκκώδες


Συσκευασία: Σάκκος 25 κιλών

Ετικέτα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Perlka κηπευτικά 0519 Φυλλάδιο Perlka ακτινίδιο 1122Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.