Καρτέλα προϊόντος

1100300057


KATANAFlazasulfuron 25%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι 

Συσκευασία: Bάζο 20γρ, Βάζο 50 γρ.

Το KATANA WG σύμφωνα με την απόφαση αρ. έλαβε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για την αντιμετώπιση της κόνυζας (Conyza canadensis) στις καλλιέργειες της Μηλιάς και της Αχλαδιάς εντός των ακόλουθων περιφερειακών ενοτήτων: ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Χρονικό διάστημα ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης από 10-03-2022 έως 07-07-2022

Καλλιέργειες: Αμπέλι, Γκρέιπ Φρουτ, Ελιά, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά

Eτικέτα Έγκριση Τροποποίηση 10.2017 Τροποποίηση 05.2018 Τροποποίηση 02.2020 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Katana τεχνικό δελτίο 10.2017 Φυλλάδιο Katana γενικό 2.2019b Φυλλάδιο Katana ελιά 1.2019 Κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης 120 ημερών 3.2022Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.