Αρθρογραφία
 
 
Μεγάλη κλήρωση - ADMIRAL


Αγρομικροβιολογία


Μεγάλη κλήρωση - KATANA


Προϊόντα ειδικής θρέψης.


Surround : Διαβάστε την 3ετή πειραματική μελέτη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης της Ελιάς

Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, πραγματοποίησε στους ίδιους ελαιώνες, δύο καλοκαιρινές εφαρμογές (Ιούνιο/Ιούλιο & Αύγουστο) με Surround στην εγκεκριμένη δόση των 3 kg ανά στρέμμα. Κατά τη συγκομιδή, η συνολική παραγωγή ελαιόκαρπου και το μέσο βάρος ελαιόκαρπου στα ψεκασμένα με Surround δέντρα ήταν 28,7% μεγαλύτερη και 9% μεγαλύτερο αντίστοιχα από τα αψέκαστα δέντρα, ενώ η παραγωγή ελαιόλαδου ήταν 31,4% αυξημένη(στατιστικά σημαντικές διαφορές).
Η χημική ανάλυση του ελαιόλαδου που παράχθηκε από τα ψεκασμένα δέντρα έδειξε μία τάση βελτίωσης των βασικών δεικτών ποιότητας. Η ανάλυση κόστους-οφέλους δείχνει αύξηση 27,5% στην καθαρή πρόσοδο του παραγωγού (+420 ευρώ ανά 100 δέντρα).