Αρθρογραφία
 
 
Romeo crops_06.2022


PLEDGE 50 WP


Romeo κηπευτικα_9.2020


Asbelto Pro


Kudos WG


Xanadu


Romeo_αμπελι_6.2020


Surround : Διαβάστε την 3ετή πειραματική μελέτη αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης της Ελιάς

Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, πραγματοποίησε στους ίδιους ελαιώνες, δύο καλοκαιρινές εφαρμογές (Ιούνιο/Ιούλιο & Αύγουστο) με Surround στην εγκεκριμένη δόση των 3 kg ανά στρέμμα. Κατά τη συγκομιδή, η συνολική παραγωγή ελαιόκαρπου και το μέσο βάρος ελαιόκαρπου στα ψεκασμένα με Surround δέντρα ήταν 28,7% μεγαλύτερη και 9% μεγαλύτερο αντίστοιχα από τα αψέκαστα δέντρα, ενώ η παραγωγή ελαιόλαδου ήταν 31,4% αυξημένη(στατιστικά σημαντικές διαφορές).
Η χημική ανάλυση του ελαιόλαδου που παράχθηκε από τα ψεκασμένα δέντρα έδειξε μία τάση βελτίωσης των βασικών δεικτών ποιότητας. Η ανάλυση κόστους-οφέλους δείχνει αύξηση 27,5% στην καθαρή πρόσοδο του παραγωγού (+420 ευρώ ανά 100 δέντρα).


Progen


Katana


Exilis


Checkmate


Clartex


MycoApply


Penergetic B


Penergetic P


Perlka


Progibb 40 SG


Dipel2X


Rufast Nova


Surround


Nemathorin EC


Borneo 11 SC


Sitofex


Nemathorin 10G


Admiral 10 EC


Αλλαγές στο φάσμα δράσης των JADE 40 WG, ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP, MANIFLOW 12.4 SC, ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε εφαρμογή του αριθ. 540/2011 Ευρωπαϊκού κανονισμού, το
ΥΠΑΑΤ αξιολόγησε τις ποσότητες των δραστικών ουσιών που ανήκουν στις ενώσεις του χαλκού, ώστε
να εξασφαλιστεί ότι οι εγκεκριμένες ποσότητες, (δόσεις και αριθμός εφαρμογών), είναι οι ελάχιστες
αναγκαίες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκαν εκ νέου
άδειες διάθεσης στην αγορά για τα σκευάσματα JADE 40WG, ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP, MANIFLOW 12.4 SC
και XΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP.
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα παραπάνω η συνολική εφαρμοζόμενη
ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων / καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400
γρ./στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).


Αλλαγές στο φάσμα δράσης του CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 ΕC

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/686
μειώθηκαν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (MRLs) της δραστικής ουσίας chlorpyrifos σε ορισμένες καλλιέργειες. Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 5-12-2018. Για την προσαρμογή στα νέα αυτά MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις οδηγίες χρήσης όλων των σκευασμάτων που περιέχουν chlorpyrifos. Η τροποποιητική απόφαση που αφορά το CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 EC είναι η αριθ. 8337/110309/ 08.08.2018


Ανάκληση έγκρισης σκευάσματος με εμπορική ονομασία DANTOP - Πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/784,
ανακαλείται η αριθ. 14350 άδεια διάθεσης στην αγορά του εντομοκτόνου σκευάσματος με εμπορική ονομασία
DANTOP.
Η τροποποιητική απόφαση που αφορά το  ανωτέρω φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι η αριθ. 8686/114920/24.08.2018,
σύμφωνα με τη οποία:

Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέχρι τις 19/11/2018.
Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες, μέχρι τις 19/12/2018

Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις Rufast Nova - Πατήστε εδώ

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1164 μειώθηκαν τα MRLs δραστικής ουσίας acrinathrin σε ορισμένες
καλλιέργειες. Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 21-1-2018. Για την προσαρμογή στα νέα αυτά MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις οδηγίες χρήσεις όλων των σκευασμάτων που περιέχουν acrinathrin. Η τροποποιητική απόφαση που αφορά το RUFAST NOVA EWείναι η αριθ. 8485/81371 /16-1-2018


Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις Σεπτέμβριος 2017 του NOVADIM PROGRESS 40 EC - Πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1135
μειώθηκαν τα MRLs της δραστικής ουσίας dimethoate σε σημείο απαγορευτικό για
τη χρήση τους στις καλλιέργειες πεπόνι, καρπούζι και κολοκύθα οι οποίες και
αφαιρέθηκαν από το φάσμα δράσης του dimethoate με την πρόσφατη υπουργική
απόφαση αριθ. 7718/75144/5.09.2017 του ΥΠΑΑΤ.


Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις του NOVADIM PROGRESS 40 EC - Πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1135  
μειώθηκαν τα MRLs της δραστικής ουσίας dimethoate σε ορισμένες καλλιέργειες.
Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 17-01-2018,εκτός από την καλλιέργεια του
πεπονιού για την οποία ισχύουν άμεσα.


Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις του ΦΙΛΟΚΑΠ 83 WP - Πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/452 μειώθηκαν τα Μέγιστα Επιτρεπόμενα Υπολείμματα (MRLs) της δραστικής ουσίας captan σε ορισμένες καλλιέργειες. Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 19-10-2016.


Τροποποίηση της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DELIR ως προς το φάσμα δράσης

Τροποποίηση της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DELIR ως προς το
φάσμα δράσης, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1822 της Επιτροπής, για τα
επιτρεπόμενα υπολείμματα deltamethrin σε γεωργικά προϊόντα.


Εφαρμογή του Nemathorin στο έδαφος - Πατήστε εδώ

 Σας ενημερώνουμε ότι στην έγκριση του Nemathorin (fosthiazate 10% β/β) G προστέθηκε πρόσφατα χρονικό διάστημα 120 ημερών από την εφαρμογή του στο έδαφος μέχρι τη συγκομιδή της πατάτας. Η προσθήκη αυτή έχει περάσει ήδη στην ετικέτα με την οποία διατίθεται το προϊόν από την εταιρία μας.  


Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις του RUFAST NOVA EW - Πατήστε εδώ

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2075  μειώθηκαν τα MRLs δραστικής ουσίας abamectin σε ορισμένες  καλλιέργειες.
Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 9-6-2016.
Για την προσαρμογή στα νέα αυτά   MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις οδηγίες χρήσεις όλων των σκευασμάτων που περιέχουν abamectin.


Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις του HELGAR - Πατήστε εδώ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/486 ΕΕ από τις 18-4-16  ισχύουν νέα υψηλότερα MRLs της δ.ο. fenoxycarb για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της ελιάς.
Επίσης αναμένεται εντός Απριλίου/Μαίου Υπ. Απόφαση, με την οποία τροποποιούνται οι οδηγίες χρήσης του ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG.


Αλλαγές στις οδηγίες χρήσεις του ΑΜΠΑΤΕΚ - Πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας  ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2075  μειώθηκαν τα MRLs
του δραστικού συστατικού abamectin σε ορισμένες  καλλιέργειες.
Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 9-6-2016. Για την προσαρμογή στα νέα αυτά
MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις οδηγίες χρήσεις όλων των σκευασμάτων
που περιέχουν abamectin. Η τροποποιητική απόφαση που αφορά
το  Aμπατέκ (abamectin)  1.8EC είναι η αριθ. 12729/145692/12-2-16 όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 3657/42498/07.04.2016.


Αλλαγές στο φάσμα δράσης του CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 EC - Πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας  ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/60 μειώθηκαν τα MRLs του δραστικού συστατικού chlorpyrifos σε μια σειρά από καλλιέργειες. Τα μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 10 Αυγούστου 2016. Για την προσαρμογή στα νέα αυτά  MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις εγκρίσεις και συγκεκριμένα τις οδηγίες χρήσεις όλων των σκευασμάτων που περιέχουν chlorpyrifos με την αριθ. 2224/25618/29-02-2916 όπως επαναλήφθηκε στο ορθό (βλέπε βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ).


Τελευταία
νέα

Τα τελευταία νέα τις εταιρείας μας Προβολή >>

Αυτόματο
Πότισμα

Τα πάντα γύρω από το αυτόματο πότισμα του μπαλκονιού και του κήπου σας! Διαμορφώστε το σύστημα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Μάθετε περισσότερα »

Συμβουλές
Προτάσεις

Συμβουλές και έξυπνες «πράσινες λύσεις» για τον κήπο, το μπαλκόνι, την βεράντα. Μοναδικές προτάσεις φυτού, άρδευσης, γλάστρας, διακόσμησης. Μάθετε περισσότερα »