Καρτέλα προϊόντος

1100300046


NISSHIN 4 ODnicosulfuron
ελαιώδες εναιώρημα

Συσκευασία: Φιάλη  1  λίτρου  

Καλλιέργειες: Αραβόσιτος

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 07.2014 Τροποποίηση 03.2019 Τροποποίηση 02.2020 Τροποποίηση 11.2020 Τροποποίηση 12.2020 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.