Καρτέλα προϊόντος

1100400011


HELLAXON 40 SLMCPA οξύ 40%
πυκνό διάλυμα

Καλλιέργειες: Ακαλλιέργητες εκτάσεις, Αραβόσιτος, Κριθάρι, Σιτάρι, Μόνιμοι βοσκότοποι, Λιβάδια με αγρωστώδη, Γκαζόν αγρωστωδών

Eτικέτα Έγκριση Τροποποίηση 10.2019 Τροποποίηση 10.2021 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.