Καρτέλα προϊόντος

1100100066


ΧΕΛΓΚΑΡ 25WGfenoxycarb
βρέξιμoι κόκκοι

Βάζο 80 γρ. (ανά 30)
Βάζο 200 γρ. (ανά 24)
Βάζο 400 γρ. (ανά 15)
Σάκκος 600 γρ. (ανά 10)
Σάκκος 1 κιλού (ανά 10)


περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Καλλιέργειες: Αμπέλι, Αχλαδιά, Ελιά, Μηλιά, Ροδακινιά

ετικέτα 112018 έγκριση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»