Καρτέλα προϊόντος

1100300011


Sitofexforchlorfenuron 1% β/ο
υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

Συσκευασία: Φιάλη 250 κ.εκ., Φιάλη 1 λίτρου


Καλλιέργειες: Ακτινίδιο, Αμπέλι (επιτραπέζια ποικιλία-Σουλτανίνα)

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 06.2009 τροποποίηση 06.2015 Ανανέωση 01.2022 τροποποίηση 02.2017 τροποποίηση 06.2018 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Sitofex Αμπέλι 6.2016 Φυλλάδιο Sitofex Ακτινίδιο 4.2018 Φυλλάδιο Sitofex Ακτινίδιο 6.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.