Καρτέλα προϊόντος

1100100068


SOSPIN 1 DPpermethrin 1,07% β/β
σκόνη επίπασης

Συσκευασίες: Αλατέρια 200 γρ., Σάκκος 1 κιλού, Σάκκος 5 κιλών


Καλλιέργειες: Εσωτερικοί μη κατοικήσιμοι άδειοι χώροι

Eτικέτα Έγκριση Τροποποίηση 11.2020 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.