Καρτέλα προϊόντος

1100100044


TETRAMOR 6.9 EWcloquintocet mexyl 3.45 % β/ο + fenoxaprop-p-ethyl  6.9% β/ο
εναιώρημα- λάδι σε νερό

Συσκευασίες: Φιάλη 1 λίτρου, Δοχείο 5 λίτρωνΚαλλιέργειες: Κριθάρι, Σιτάρι

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 01.2014 Τροποποίηση 10.2019 Τροποποίηση 12.2019 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.