Καρτέλα προϊόντος

1100100035


DAZIDE ENHANCE 85 SGdaminozide
υδατοδιαλυτοί κόκκοι

Συσκευασία: Δοχείο 1 κιλού

Η χρήση του επιτρέπεται μόνο στα θερμοκήπια


Καλλιέργειες: Αζαλέα, Ηλιάνθος, Ορτανσία, Πετούνια, Χρυσάνθεμο, Αστήρ, Κόσμος, Dicenta, Λομπέλια, Νεμέζια, Phlox, Σάλβια, Κατηφές, Βιόλα, Ζίνια

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 06.2011 Τροποποίηση 03.2014 Τροποποίηση 09.2017 Τροποποίηση σήμανσης 09.2023 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.