Καρτέλα προϊόντος

1100300010


NEMATHORIN 10 Gfosthiazate
κοκκώδες νηματωδοκτονο - εντομοκτόνο

Συσκευασία: Σάκος 10 κιλών


Καλλιέργειες: Πατάτα, Τομάτα υπαίθρου, Τομάτα θερμοκηπίου

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 04.2010 Τροποποίηση 05.2012 Τροποποίηση 08.2014 Τροποποίηση 04.2016 Τροποποίηση 05.2016 Τροποποίηση 07.2017 Τροποποίηση 12.2017 Τροποποίηση 11.2019 Τροποποίηση 11.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Nemathorin 10G πατάτα 1.2018Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.