Καρτέλα προϊόντος

1100100010


NOVAGIB SLgibberellins  A4/7
πυκνό διάλυμα

Συσκευασία: Φιάλη 1 λίτρου


Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Μηλιά

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 09.2020 Τροποποίηση 10.2020 Τροποποίηση 04.2022 Tροποποίηση 08.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.