Καρτέλα προϊόντος

1100300033


HELICOVEX SCHelicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα


Φιάλη 100 κ.εκ. (ανά 20)
Φιάλη 200 κ.εκ. (ανά 20)

περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης


Καλλιέργειες: Αγγούρι υπαίθρου, Αγγούρι θερμοκηπίου, Αραβόσιτος, Αρακάς, Βαμβάκι, Καπνός, Καρπούζια υπαίθρου, Κολοκύθι υπαίθρου, Μαρούλι υπαίθρου, Μελιτζάνα υπαίθρου, Πράσο υπαίθρου, Τομάτα υπαίθρου, Φασολάκι, Φασόλι θερμοκηπίου, Φράουλα υπαίθρου, Φράουλα θερμοκηπίου, Τομάτα θερμοκηπίου, Πεπόνι θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου, Κολοκύθι θερμοκηπίου, Καρπούζια θερμοκηπίου, Πεπόνι υπαίθρου, Μαρούλι θερμοκηπίου, Βότανα, Μπαχαρικά

ετικέτα 042018 έγκριση τροποποίηση τροποποίηση τροποποίηση Ενημερωτικό έντυπο Φυλλάδιο Helicovex SC βαμβάκι γενικό 2.2019 δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»