Καρτέλα προϊόντος

1100300004


EXILIS SL6-benzyladenine (6-ΒΑ) 2% β/ο
πυκνό διάλυμα

Συσκευασία: Φιάλη 1 λίτρου, Δοχείο 5 λίτρων


Καλλιέργειες: Μηλιά

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 04.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Exilis_μηλιά_4.2018Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.