Καρτέλα προϊόντος

1100300019


BORNEO 11 SC



etoxazole
συμπυκνωμένο εναιώρημα

Συσκευασία: 

  • Φιάλη 80 κ.εκ. σε κουτί,
  • Φιάλη 250 κ.εκ.
  • Φιάλη 300 κ.εκ.
  • Φιάλη 500 κ.εκ.


Καλλιέργειες: Τριανταφυλλιά θερμοκηπίου

Έγκριση Τροποποίηση 09.2009 Τροποποίηση 07.2010 Τροποποίηση 06.2012 Τροποποίηση 06.2015 Τροποποίηση 08.2015 Τροποποίηση 12.2015 Τροποποίηση 01.2018 Τροποποίηση 06.2018 Τροποποίηση 11.2018 Τροποποίηση 11.2019 Τροποποίηση 07.2020 Τροποποίηση 09.2021 Aνανέωση 12.2021 Τροποποίηση 09.2022 Kατά παρέκκλιση άδεια 120 ημερών Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας



Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.