Καρτέλα προϊόντος

1100300012


OHAYO 50 SCfluazinam
αυμπυκνωμένο εναιώρημα


Συσκευασίες:  Φιάλη 200 κ.εκ., Φιάλη 500 κ.εκ., Φιάλη 800 κ.εκ.

Καλλιέργειες: Πατάτα

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 06.2018 Τροποποίηση 01.2020 Τροποποίηση 04.2022 Τροποποίηση 02.2024 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.