Καρτέλα προϊόντος

1100100055


HADRON 25 WGtebuconazole
υδατοδιαλυτοί κόκκοι

Συσκευασίες: Σακ. 400 γρ., Σακ. 800 γρ.Καλλιέργειες: Μηλιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Eτικέτα Έγκριση Τροποποίηση 06.2010 Τροποποίηση 04.2013 Τροποποίηση 03.2014 Τροποποίηση 07.2014 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.