Καρτέλα προϊόντος

000013542322


INTUITY PROmandestrobin 25% β/ο
Πυκνό εναιώρημα (SC)

Συσκευασία: 700ml

Καλλιέργειες: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Ετικέτα Έγκριση Φυλλάδιο Πυρηνόκαρπα_05.24Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.