Καρτέλα προϊόντος

00000000124


PENERGETIC P WWcalcium bentonite 100%
ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
σκόνη

Συσκευασία:  Δοχείο 2,5 κιλών


Ετικέτα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Penergetic 5.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.