Καρτέλα προϊόντος

000007


PROLIANTGibberellic Acid GA3 40 %( β/β)
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Καλλιέργειες: Αραβόσιτος

Ετικέτα Έγκριση Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο 1123Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.