Καρτέλα προϊόντος

00001


SoilGuard 0.5 GRtefluthrin 0,5% β/β
Κοκκώδες (GR)

Συσκευασίες: Σάκκος 10 κιλά

Καλλιέργειες: Αραβόσιτος, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Καπνός

Eτικέτα Έγκριση Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.