Καρτέλα προϊόντος

110030004


CheckMate Puffer CM-Proαεροζόλ
Cydia pomonella- Mηλοειδή & Καρυδιά

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Καρυδιά, Κυδωνιά, Μηλιά

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 09.2021 Τροποποίηση 09.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.