Καρτέλα προϊόντος

1100300010-1


Nemathorin

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEMATHORIN 10G ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEMATHORIN 10G ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΑΦΙΣΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ NEMATHORIN 10GΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.