Καρτέλα προϊόντος

111111


CELADA LB 400(E,Z)-7-9-dodecadien-1-yl acetate 9.8% β/β
Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης
φερομονών (controlled-release dispenser) (VP)

Καλλιέργειες: Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Σταφίδα

Έγκριση Τροποποίηση 09.2021 Τροποποίηση 09.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.