Καρτέλα προϊόντος

1100400028


DIFEND 30 FSdifenoconazole

πυκνό αιώρημα για επένδυση σπόρων

Συσκευασία: Δοχείο 20 λίτρωνΚαλλιέργειες: Σιτάρι, Τριτικάλε

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 07.2020 Τροποποίηση 07.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.