Καρτέλα προϊόντος

1100300080


KASURIpyriofenone 30% β/ο
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)


Συσκευασία: Φιάλη 60 κ.εκ., Φιάλη 150 κ.εκ.

Καλλιέργειες: Αμπέλι

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 08.2020 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Φυλλάδιο Κasuri_Aμπέλι 04.2021Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.