Καρτέλα προϊόντος

1100300080


KASURIpyriofenone


Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Φιάλη 60 κ.εκ.
Φιάλη 150 κ.εκ.

Καλλιέργειες: Αμπέλι

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση Έγκριση Φυλλάδιο Δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»