Καρτέλα προϊόντος

1100300076


ROMEOcerevisane 94.1% β/β 
WP βρέξιμη σκόνη


Καλλιέργειες: Αγγούρι υπαίθρου, Αγγούρι θερμοκηπίου, Αμπέλι, Καρπούζια υπαίθρου, Κολοκύθα υπαίθρου, Κολοκυθάκια υπαίθρου, Κολοκύθι υπαίθρου, Μαρούλι υπαίθρου, Τομάτα υπαίθρου, Φράουλα υπαίθρου, Φράουλα θερμοκηπίου, Τομάτα θερμοκηπίου, Πεπόνι θερμοκηπίου, Κολοκύθι θερμοκηπίου, Καρπούζια θερμοκηπίου, Πεπόνι υπαίθρου, Μαρούλι θερμοκηπίου

έγκριση δελτίο δεδομένων ασφαλείας Φυλλαδιο Romeo κηπευτικα_092020 Φυλλαδιο Romeo_αμπελι_062020Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»