Καρτέλα προϊόντος

1100300052


CheckMate VMBLavandulyl senecioate
Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομόνων

Planococcus ficus -Aμπέλι

Συσκευασία: Κουβάς 1000 τεμ.

Καλλιέργειες: Αμπέλι επιτραπέζιο, Αμπέλι οινοποιήσιμο, Σταφίδα

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 03.2021 Τροποποίηση 07.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.