Καρτέλα προϊόντος

1100300014


RIZOLEX GOLD WPtolclofos-methyl 50% β/β
βρέξιμη σκόνη

Συσκευασία: Σάκκος 1 κιλού

Καλλιέργειες: Καλλωπιστικά θερμοκηπίου, Πατάτα, Μαρούλι θερμοκηπίου, Ρόκα θερμοκηπίου, Βολβοί & Ριζώματα Καλλωπιστικών, Γαιοκάρδαμο θερμοκηπίου, Κάρδαμο θερμοκηπίου, Καλλιέργεις νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης) θερμοκηπίου, Κόκκινο σινάπι θερμοκηπίου, Λικοτρίβολο θεροκηπίου, Σκαρόλα θερμοκηπίου, Χλοοτάπητες

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 10.2015 Τροποποίηση 05.2019 Τροποποίηση 11.2021 Τροποποίηση 02.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.