Καρτέλα προϊόντος

1100100096


UMBRA 25 WGtebuconazole 25 % β/β
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)


Σάκκος 200γρ.
Σάκκος 400γρ.
Σάκκος 800γρ.

Καλλιέργειες: Αμπέλι, Ροδακινιά, Σπαράγγι

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 07.2021 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»