Καρτέλα προϊόντος

1100300074


XANADUmetsulfuron-methyl  4% β/β + bensulfuron-methyl 50% β/β
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Συσκευασίες: Φιάλη 100 γραμ., Βάζο 200 γραμ.


Καλλιέργειες: Κριθάρι, Σιτάρι, Σίκαλη

Ετικέτα (1) Ετικέτα (2) Έγκριση Τροποποίηση 01.2020 Τροποποίηση 05.2021 Τροποποίηση 05.2021 (2) Τροποποίηση 09.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλαδιο Xanadu_cereals_1.2020Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.