Καρτέλα προϊόντος

1100300073


KUDOSprohexadione calcium 10 % β/β
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Δοχείο 1,25 κιλών

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Μηλιά

ετικέτα έγκριση δελτίο δεδομένων ασφαλείας Φυλλαδιο Kudos_WG_μηλια_αχλαδια_032020Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»