Καρτέλα προϊόντος

1100300073


KUDOS WGprohexadione-calcium 10 % β/β
βρέξιμοι κόκκοι

Συσκευασία: Δοχείο 1,25 κιλού

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Μηλιά

Eτικέτα Έγκριση Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλαδιο Kudos_WG_μηλια_αχλαδια_032020Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.