Καρτέλα προϊόντος

1100100095


ASBELTO PROdimethomorph 9% β/ο + propamocarb 41,9% β/ο
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)


Συσκευασία: Φιάλη 1 λίτρο

Καλλιέργειες: Μαρούλι υπαίθρου, Πατάτα, Μαρούλι θερμοκηπίου

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 07.2022 Τροποποίηση 11.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλαδιο Asbelto_Pro_SC_10.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.