Καρτέλα προϊόντος

1100100095


ASBELTO PRODimethomorph 9% + Propamocarb 41,9%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Φιάλη 1 λίτρου

Καλλιέργειες: Μαρούλι υπαίθρου, Πατάτα, Μαρούλι θερμοκηπίου

ετικέτα έγκριση Φυλλαδιο Asbelto_Pro_SC_10.2019 δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»