Καρτέλα προϊόντος

1200100130


ROSASOL P 15-30-15+TEΝ-Ρ-Κ με ιχνοστοιχεία
Πορτοκαλί χρώματος

υδατοδιαλυτό λίπασμα

Συσκευασία: Σάκκος 25 κιλών

ΕτικέταΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.