Καρτέλα προϊόντος

1100800077


FLUOCOT 50 SCfluometuron
Συμπηκνωμένο εναιώρημα

Συσκευασίες: Φιάλη 1 λίτρου, Δοχείο 5 λίτρων

Καλλιέργειες: Βαμβάκι

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 04.2019 Τροποποίηση 11.2019 Τροποποίηση 09.2020 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.