Καρτέλα προϊόντος

1100100093


ALCOBANdithianon 70% β/β
Βρέξιμοι κόκκοι  (WG)

Συσκευασία: Σάκκος 500γρ, Σάκκος 1 κιλού

Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Μηλιά

Eτικέτα Έγκριση Τροποποίηση 09.2021 Τροποποίηση 07.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.