Καρτέλα προϊόντος

1200100127


MycoApply DRΜυκόρριζα βιοενεργοποιητής για τα φυτά
Υδατοδιαλυτή σκόνη

Συσκευασία: Σάκκος 500γρ.


Ετικέτα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο MycoApply γενικό 10.2018Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.