Καρτέλα προϊόντος

1200100126


PENERGETIC Bcalcium bentonite 100%
εδαφοβελτιωτική ουσία
σκόνη

Συσκευασία: Βάζο 200γρ., Δοχείο 2.5 κιλώνΕτικέτα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Penergetic γενικό 5.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.