Καρτέλα προϊόντος

1100100091


BRODITOP NEXT PASTA FLUO-NPbrodifacoum- τρωκτικοκτόνο
ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας

Συσκευασία: Σάκκος 150 γρ. (10 δολώματα), Δοχείο 4,5 κιλά

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί χώροι, Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι


Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 01.2019 Τροποποίηση 03.2019 Τροποποίηση 03.2023 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.