Καρτέλα προϊόντος

1100300051


CheckMate Puffer PTB(E)-5-decen-1-yl acetate + 
(E)-5-decen-1-ol

αεροζόλ

Anarsia lineatella-Πυρηνόκαρπα

Συσκευασία: Φιάλη ΑεροζόλΚαλλιέργειες: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Ετικέτα Έγκριση Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Checkmate_γενικό_2.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.