Καρτέλα προϊόντος

1100100080


PROTONE SLs-abscisic acid 10.4% β/o
πυκνό διάλυμα

Συσκευασία: Δοχείο 2 λίτρων

Καλλιέργειες: Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες κόκκινου χρώματος)

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 06.2018 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.