Καρτέλα προϊόντος

1100300049


CheckMate Puffer OFM (sclp)(Z)-8-dodecen-1-yl acetate +
(E)-8-dodecen-1-yl acetate+
(Z)-8-dodecen-1-ol

αεροζόλ

Grapholita molesta & Grapholita funebrana-Πυρηνόκαρπα

Συσκευασία: Φιάλη Αεροζόλ

Καλλιέργειες: Δαμασκηνιά, Ροδακινιά

Eτικέτα Έγκριση Τροποποίηση 11.2017 Τροποποίηση 9.2022 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Checkmate_γενικό_2.2019Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.