Καρτέλα προϊόντος

1100400033


ΦΙΛΟΚΑΠ 80 WGcaptan
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι
Καλλιέργειες: Αχλαδιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Τομάτα υπαίθρου

ετικέτα 102017 έγκριση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»