Καρτέλα προϊόντος

1100400033


ΦΙΛΟΚΑΠ 80 WGcaptan
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Συσκευασία: Σάκκος 750γρ., Σάκκος 1,5 κιλού

Καλλιέργειες: Αμυγδαλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Καρυδιά, Κερασιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Τομάτα υπαίθρου, Φιστικιά

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 03.2017 Τροποποίηση 01.2019 Τροποποίηση 12.2020 Τροποποίηση 05.2021 Τροποποίηση 07.2021 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.