Καρτέλα προϊόντος

1100300013


PERLAN SLgibberellins A4/7 1,9% β/ο + 6-BA β/ο
πυκνό διάλυμα

Συσκευασία: Φιάλη 500 κ.εκ.


Καλλιέργειες: Μηλιά

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 05.2017 Τροποποίηση 04.2022 Τροποποίηση 07.2022 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.