Καρτέλα προϊόντος

1100300031


ΦΙΛΑΜΕΤ 10/40 WPMetalaxyl 10% + folpet 40 %
βρέξιμη σκόνη 

Συσκευασίες:  Σάκκος 400 γρ., Σάκκος 1 κιλού

Καλλιέργειες: Αμπέλι

Ετικέτα Έγκριση Τροποποίηση 03.2011 Τροποποίηση 11.2014 Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.