Καρτέλα προϊόντος

1100100075


PIXEL 96 ECs-metolachlor 96 % β/ο
υγρό γαλακτωματοποιήσιμο   

Φιάλη  1  λίτρου    (ανά 12)
Δοχείο  5  λίτρων   (ανά 4)Καλλιέργειες: Αραβόσιτος, Βαμβάκι

ετικέτα 102017 έγκριση τροποποίηση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»