Καρτέλα προϊόντος

1200100084


Manni-plex ΒN 5% + B 3,3%
Λίπασμα Βορίου

Φιάλη 1 λίτρου (ανά 12)
Συσκευασία 5 λίτρων (ανά 4)
Δοχείο 10 λίτρων (ανά 2)

Καλλιέργειες: .

ετικέτα δελτίο δεδομένων ασφαλείας 042018Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»