Καρτέλα προϊόντος

1200100001


ACTIVITΥποπροιόν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(Κοπριά πουλερικών), υψηλής βιολογικής αξίας και για βιολογικές καλλιέργειες


pellets

Συσκευασία: Σάκκος 25 κιλών  

 

Ετικέτα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Φυλλάδιο Activit 12.2021Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.