Καρτέλα προϊόντος

1200100001


ACTIVITΥποπροιόν κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
(Κοπριά πουλερικών), υψηλής βιολογικής αξίας και για βιολογικές καλλιέργειες
πέλλετς

Σάκκος 25 κιλών  

 

Καλλιέργειες: .

ετικέτα 0816 δελτίο δεδομένων ασφαλείας 102017Προσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»