Page 2 - surround grapes
P. 2

Τα προβλήματα που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία
    και οι υψηλές θερμοκρασίες στο αμπέλι    Αν και το ηλιακό φως είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της αμπέλου και την παραγωγή σταφυλιών, η
    υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να οδηγήσει σε θερμική καταπόνηση και ηλι-
    ακά εγκαύματα, με σοβαρές βλάβες στις ράγες των σταφυλιών. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνητών
    του INRA και σε μελέτες που έγιναν σε μεσογειακές περιοχές και χρονιές με υψηλές θερμοκρασίας
      o
    (35-40 C) διαπιστώθηκαν τα εξής:
    • Τα φύλλα του αμπελιού στρεσάρονται και συστρέφονται και εμφανίζουν καψίματα σε ακραίες περι-
    πτώσεις. Η δραστηριότητα των ώριμων φύλλων μειώνεται με αποτέλεσμα να περιορίζεται το δυναμι-
    κό της φωτοσύνθεσης και να μπλοκάρονται σημαντικές διεργασίες (χρωματισμός κ.λπ.).
    • Βρέθηκε να επηρεάζεται αρνητικά και ο σχηματισμός των σακχάρων καθώς και το σύνολο των φαι-
    νολικών και αρωματικών ουσιών του παραγόμενου γλεύκους των σταφυλιών. Ιδιαίτερα ευαίσθητο
    στάδιο θεωρείται όταν το αμπέλι βρίσκεται 30-40 ημέρες πριν την ωρίμανση.     Σύνθεση: Aluminium silicate Περιεκτικότητα καθαρής δραστικής ουσίας: 95%  Ποιότητα οίνου και παραγόμενων
                                             προϊόντων σταφυλιού
    Το Surround® Crop Protectant WP είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο το οποίο με τους μικρό-
    κοκκους του επεξεργασμένου καολίνη, λειτουργεί ως εξειδικευμένο φίλτρο και συγκρατεί  Πολλές πειραματικές εφαρμογές σε
    επιλεκτικά την UV ακτινοβολία δημιουργώντας μια ανακλαστική επιφάνεια συμβάλλοντας  Αυστραλία και Αμερική πραγματοποιή-
    στην αποφυγή της υπερθέρμανσης των φυτικών επιφανειών. Έτσι επιτυγχάνεται: θηκαν και μελετήθηκε η τυχόν επίδρα-
    • Αποφυγή θερμικού stress στην περιοχή της κόμης των φυτών.         ση του Surround® Crop Protectant WP
    • Αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας.                 στα οινικά προϊόντα. Σε καμία εφαρ-
    • Αποφυγή ηλιοκαμάτων με παράλληλο έλεγχο και μείωση πληθυσμού των εντόμων. μογή και μελέτη δεν παρατηρήθηκε
    Το Surround® Crop Protectant WP λόγω του μοναδικού τρόπου παραγωγής και επεξερ- δυσμενής επίπτωση στην διαδικασία
    γασίας που δέχεται (διαδικασία calcining) επιφέρει εξαιρετικο αποτέλεσμα κάλυψης και  της ζύμωσης αλλά και στην ποιότητα
    προστασίας από την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία, ανώτερη από κάθε άλλο αντίστοιχο  του παραγόμενου προϊόντος.
    σκεύασμα.

    Τρόπος, Δόσεις, Χρόνος Eφαρμογής
              Για τα πιο καλά αποτελέσματα το Surround® Crop Protectant WP προτείνεται να χρησιμοποιείται με κάλυψη
    ΓΕΝΙΚΉ ΔΌΣΉ:    των φυτών του αμπελιού πριν την εμφάνιση των υψηλών θερμοκρασιών. Η προτεινόμενη δόση είναι 3 κιλά / 100
    3 κιλά ανά     λίτρα νερό. Στόχος είναι να πετύχουμε πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των φυτών με ένα λευκό επίστρωμα.
    100 λίτρα νερό   Επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή σε περίπτωση που δεν έχει γίνει καλό βάψιμο της φυλλικής επιφάνειας. Επα-
              νάληψη απαιτείται όταν ξεπλυθεί από βροχόπτωση ή νέας βλάστησης.


    Εγκρίσεις Surround για έλεγχο εντομολογικών εχθρών
    Καλ/ργεια Εχθροί         Τρόπος Εφαρμογής
         Ψύλλα          Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι
    ΑΧΛΑΔΙΑ
         Cacopsylla pyri     την πτώση των πετάλων
    ΕΛΙΑ   Δάκος Bractocera oleae  Καθολικός ψεκασμός με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών του δάκου στους καρπούς.
         Θρίπας          Καθολικός ψεκασμός των πρέμνων πριν την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα
    ΑΜΠΕΛΙ
         Frankliniella occidentalis έντομα.
                                                           04/2017
    Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 4     Μεσοδιάστημα εφαρμογών  7 ημέρες

    Το Surround® Crop Protectant WP έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού και πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας
    που έχουν οριστεί για την περιεκτικότητα σε μορφές κρυσταλλικού πυριτίου (crystalline silica όπως quartz, crystobalite και tridymite) οι
    οποίες όταν εισπνέονται προκαλούν μόνιμες βλάβες του αναπνευστικού συστήματος του χρήστη. Επιπροσθέτως, η χρήση καολίνη με προσμίξεις
    (όπως χαλαζίας, μαρμαρυγίας, άστριοι), μπορεί να προκαλέσει σημαντική φυτοτοξικότητα, τραυματίζοντας στην ουσία τους φυτικούς ιστούς.

    Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις
    πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη Βιολογική Γεωργία
    ΑΑΔΑ 14565 (αρ. πρ. 11645/133796 π.ε. 16/5/2016)

                              ο
                          Αθήνα: 1 χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
                          Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900
                Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
                             info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr
   1   2